Juhlavuosi 2004 ja mediatiedotteet

Vuonna 2004 vietettiin J. L. Runebergin (1804-1877) syntymän 200-vuotisjuhlaa. Runebergia juhlittiin sanoin, kuvin ja sävelin eri puolilla Suomea. Ohjelmassa oli muun muassa seminaareja, konsertteja, näyttelyitä, teatteriesityksiä ja julkaisuja sekä lapsille että aikuisille.

J. L. Runebergin kansallinen juhlatoimikunta perustettiin tukemaan Runeberg-tapahtumia järjestävien tahojen, kuten ns. Runeberg-kuntien yhteistyötä ja eri puolilla maata järjestettävien tilaisuuksien markkinointia. Kansallisen juhlatoimikunnan toimintaa tukivat opetusministeriö, Svenska kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahasto.

Toimikuntaan kuului 22 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimi Porvoon kaupunginjohtaja Per-Håkan Slotte. Jäsenet edustivat seuraavia tahoja: Helsingin, Paraisten, Pietarsaaren, Porvoon, Punkaharjun, Ruoveden, Saarijärven, Turun ja Vaasan kunnat sekä Helsingin yliopisto, Museovirasto, Opetushallitus, opetusministeriö, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet i Finland ja Valtion kirjallisuustoimikunta. Useimmilla ns. Runeberg-kunnilla oli myös oma juhlavuoden toimikuntansa, joka vastasi tapahtumien koordinoinnista ja järjestelyistä paikallisesti.

Tiedotteet
Juhlavuoden tunnus >

Runeberg 200 >
Kirjoituskilpailu lukiolaisille >
Juhlatoimikunnan julkaisut >
Kirjoja & Böcker >

J. L. Runebergin koti verkossa >
J. L. Runeberg kirjamessuilla >
www.runeberg.net palkittiin >
Runebergin juhlavuoden kirjoituskilpailun voittajat >

J. L. Runebergin juhlavuotta koskevat tiedotteet ja juhlavuoden logo olivat käytettävissä juhlavuoden tapahtumien uutisointiin ja tiedotukseen.

Tiedustelut
J. L. Runebergin 200-vuotisjuhlavuotta koskeviin tiedusteluihin vastaa Svenska litteraturs´┐Żllskapet i Finland, puh. 09-618 777, www.sls.fi ja Porvoon kaupungin kulttuuritoimi, puh. 019-520 2409, www.porvoo.fi


<Takaisin