Johan Ludvig ja Fredrika Paraisilla
Fredrikantupa. Fredrika Tengström ja hänen äitinsä, jotka asuivat Turussa ja myöskin olivat jääneet kodittomiksi Turun palon johdosta, vuokrasivat palon jälkeen asunnon Paraisten malmilta kirkon välittömästä läheisyydestä.

Runeberg oli juuri promovoitu maisteriksi, kun hän kesällä 1827 alkoi opettaa arkkipiispa Jakob Tengströmin lapsenlapsia. Runeberg asui arkkipiispan luona hänen virkatalossaan, Paraisilla sijaitsevassa pappilassa. Syyskuun 4. päivä Turussa riehui tulipalo, joka tuhosi suuren osan kaupungista.

Johan Ludvig, joka syksyllä oli palannut Turkuun jäi kodittomaksi, jolloin arkkipiispa Tengström tarjosi hänelle mahdollisuutta jatkaa lastenlastensa opettamista Paraisilla.


Pappila Paraisilla. Täällä Runeberg asui ja työskenteli arkkipiispa Jakob Tengströmin luona vuosina 1827-1828.

Arkkipiispan pöydässä Paraisten pappilassa aterioi niihin aikoihin päivittäin noin 30 vierasta, jotka kaikki asuivat pappilassa tai sen lähistöllä.

Näihin aikoihin Fredrika ja Johan Ludvig olivat ahkerasti kanssakäymisissä. He tapasivat pappilassa kirjallisissa illanvietoissa, tekivät retkiä Munkvikiin, laskivat kelkalla jne. Paraisilla kerrotaan, kuinka he tapasivat maantiellä pappilan ja malmin välillä. Tällä paikalla on kuusi, jota kutsutaan Runebergin kuuseksi. Kerrotaan, että Runeberg kiipesi siihen tähystämään, olisiko Fredrika liikkeellä maantiellä.

Sepän talo. Rakennus ei ole nykyään sama kuin Runebergin aikaan, mutta se sijaitsee samalla paikalla.

Runebergin tunteet olivat kuitenkin ristiriitaisia ja lisäksi hän oli huolissaan terveydestään. Keväällä 1828 hän oli aikeissa matkustaa Espanjaan, mutta palattuaan Turkuun hän muutti mielensä ja matkusti takaisin Paraisille. Runeberg vuokrasi huoneen malmilla asuvalta sepältä ja asui siellä koko kesän ja syksyn 1828 Fredrikan läheisyydessä. Tämän kesän aikana heidän tunteensa toisiaan kohtaan syvenivät ja syksyllä 1828 he kihlautuivat.


Anne Bergström


<Takaisin