Runeberg Turun akatemiassa
Johan Ludvig Runeberg kirjoittautui Turun akatemiaan lokakuussa vuonna 1822. Samaan aikaan akatemiassa aloittivat opintonsa myös Elias Lönnrot ja Johan Vilhelm Snellman. Pääaineenaan Runeberg opiskeli kreikkaa. Nuorta ylioppilasta painoi Turkuun tullessa huoli omasta toimeentulostaan. Runeberg sai kuitenkin opiskeluaikanaan kotiopettajan toimia, joilla pystyi turvaamaan niukan toimeentulonsa. Hän joutui joksikin aikaa myös keskeyttämään opintonsa ja siirtymään kotiopettajaksi muualle, ensin Saarijärvelle ja sitten Ruovedelle.

Syyslukukaudella vuonna 1826 Runeberg kirjoitti pro gradu -tutkielman "Ignoscito saepe aliis, numquam tibi" (Anna usein muille anteeksi, älä koskaan itsellesi). Kandidaatin tutkinnossaan Runeberg suoritti kreikan, latinan ja fysiikan kokeet. Lisäksi hän suoritti tentit itämaisesta kirjallisuudesta, mittaus- ja laskuopista sekä luonnonhistoriasta. Runeberg vihittiin maisteriksi vuonna 1827.

Lähde: Kolme nuorta ylioppilasta, Turun yliopiston liite Valon juhlan tiedotteeseen (1997)

Kivijärven ikuistamana
Turun yliopistonmäen rakennukset suunnitelleen arkkitehti Aarne Ervin kokonaissuunnitelmaan kuului veistosryhmän sijoittaminen Koskenniemenkadun varteen, päärakennuksen eteen. Suomen Kulttuurirahaston rahoittamana järjestettiin v. 1962 veistoskilpailu, jonka aiheena oli elävöittää kolmen samana vuonna Turun akatemiaan ilmoittautuneen suurmiehen, Runebergin, Lönnrotin ja Snellmanin muisto. Kilpailussa palkitut abstraktit ehdotukset aiheuttivat kuitenkin niin suuren kohun, että jouduttiin järjestämään uusintana kutsukilpailu Harry Kivijärven ja Aimo Tukiaisen kesken. Kilpailun voitti Kivijärvi. Hänen teoksensa Runeberg, Lönnrot, Snellman paljastettiin vuonna 1968.

Mustagraniittisessa monumentissa miehet on kuvattu nuorina ylioppilaina. Teosta hallitsee massiivinen alakivi, joka irtoaa maasta kahden kaariaukon avulla. Kolme seisovaa hahmoa on sommiteltu tasapainoisesti alustalle. Figuratiivinen esitystapa yhdistyy elävään kivityöskentelyyn, jossa hiotut ja rosoiset pinnat vuorottelevat.

Lähde: Silmin nähden - Taideteoksia Turun yliopiston arkkitehtuurissa (1997), toim. Mirva Koskinen.

<Takaisin