KIRJALLISUUTTA

Ahlström, Al.: Westmans mor och hennes stuga, övertryck ur "Pedersöre", Jakobstad 1936.
Ahlström, Al.: J. L. Runebergs föräldrar, övertryck ur "Pedersöre", Jakobstad 1937.
Ahrenberg, Jac.: J. L. Runeberg i den bildande konsten, Johan Ludvig Runebergs hundraårsminne, Festskrift den 5 februari 1904, Helsingfors 1904.
Allardt, Karin: Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg. Supplementband 1860-1877. Med ledning av J. E. Strömborgs efterlämnade dagboksanteckningar utarbetat av Karin Allardt, SSLF 192, Helsingfors 1927.
Allardt Ekelund, Karin: Fredrika Runeberg, En biografisk och litteraturhistorisk studie, Holger Schildts förlag, Helsingfors 1942.
Allardt Ekelund, Karin: Ludvig Michael Runeberg, en kaméskärare.
Aspelin-Haapkylä, Eliel: Om Maria Nygréns brev.
Brydolf, Ernst: Sverige och Runeberg 1849?1863, SSLF 415, Helsingfors 1966.
Castrén, Gunnar: Runeberg och Saarijärvi, FU nr 34, SSLF 157, Helsingfors 1921.
Castrén, Gunnar: Runeberg och universitetet, HLS nr 12, SSLF 254, Helsingfors 1936.
Castrén, Gunnar: Maria Prytz, HLS nr 15, SSLF nr 275, Helsingfors 1939.
Castrén, Gunnar: Runebergs brev till Emilie Björkstén, HLS nr 16, SSLF nr 281, Helsingfors 1940.
Dahlberg, Ragnar: Ett sällsynt Runebergstryck i HLS nr 4, SSLF 200, Helsingfors 1928.
Edelfelt, Berta: Ur en gammal dagbok, En episod i J. L. Runebergs liv med en inledning av Werner Söderhjelm, Holger Schildts förlagsaktiebolag, Helsingfors 1922.
Ekelund, Erik: Finlands svenska litteratur 2, Söderström & C:o Förlags Ab, Helsingfors 1969.
Ekman, Michel: "Runeberg, kärleken och ordningen" i Finlands svenska litteraturhistoria, Första delen: Åren 1400?1900, SLS, Bokförlaget Atlantis, Helsingfors 1999.
Engman, Max: Robert Ivanovitj Runeberg ? ingenjör, i Festskrift till Johan Wrede 18.10.1995, SSLF 594, Helsingfors 1995.
Estlander, C. G.: En skolpojksdikt af Runeberg, Förhandlingar och uppsatser 4, SSLF 13, Helsingfors 1888-89.
Evers, Knut: Ernst Josephson och Fänrik Stål, Stockholm 1990.
von Frenckell, Ester-Margaret: Runeberg och teatern, HLS nr 36, SSLF nr 384, Helsingfors 1961.
Forslin, Alfhild: Runeberg i musiken, SSLF nr 367, Helsingfors 1958.
Forssell, Pia: "Fredrika Runeberg mellan familjeideologi och emancipation" i Festskrift till Johan Wrede 18.10.1995, SSLF 594, Helsingfors 1995.
Forssell, Pia: "Inom kvinnorollens gränser" i Finlands svenska litteraturhistoria, Första delen: Åren 1400?1900, SLS, Bokförlaget Atlantis, Helsingfors 1999.
Forssell, Pia: "Fredrika Runeberg ? ambition och konvention" i Finlands svenska litteraturhistoria, Första delen: Åren 1400?1900, SLS, Bokförlaget Atlantis, Helsingfors 1999.
Forssell, Pia: "Från skrivande damer till yrkesförfattarinnor" i Finlands svenska litteraturhistoria, Första delen: Åren 1400?1900, SLS, Bokförlaget Atlantis, Helsingfors 1999.
Furuhjelm, Estrid: Den unge Lorenzo i Människor och minnen 1944.
Grot, Jakov: Matka Suomessa 1846, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 393, Helsinki 1983.
Grotenfelt, O.: Johan Ludvig Runeberg och landets finska talande befolkning, Förhandlingar och uppsatser nr 16, SSLF 56, Helsingfors 1903.
Haltsonen, Sulo: Johan Ludvig och Fredrika Runebergs brev till Jakob Grot, HLS nr 35, SSLF nr 375, Helsingfors 1960.
Hamberg, Lars: Runebergin kuvittajat, Bibliophilos, 1961, Helsinki 1961.
Hasselblatt, Emil: Den första Frigga, Anteckningar om och ur några brev, i HLS nr 10, SSLF 243, Helsingfors 1934.
Havu, I.: Lauantaiseura ja sen miehet, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1945.
Hedvall, Ruth: Johan Ludvig Runeberg och hans diktning, Söderström & C:o förlagsaktiebolag, Helsingfors 1931.
Hedvall, Ruth: Skildring och uttryck i Runebergs diktning, HLS nr 12, SSLF 254, Helsingfors 1936.
Heinricius, G.: Skildringar från Åbo Akademi 1808?1828, SSLF 101, Helsingfors 1911.
Heinricius, G.: Från samhällslifvet i Åbo 1809-1827, kultur och personhistoriska skildringar, SSLF 116, Helsingfors 1914.
Helsingfors stads historia, del II-III, Helsingfors 1950.
Hirn, Marta: "Tusenkonstlaren" Desarnod och hans hustru i Borgå 1842-1852, Finsk tidskrift februari 1936.
Hirn, Marta: Runeberg i bild, SSLF nr 343, Helsingfors 1954.
Hirn, Marta: Hur såg Fredrik Cygnaeus ut?, HLS nr 34, SSLF 371, Helsingfors 1959.
Hirn, Marta: Finland framställt i teckningar, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1988.
Hirn, Sven: Kameran edestä ja takaa, Valokuvaus ja valokuvaajat Suomessa 1839?1870, Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Helsinki 1972.
Hirn, Yrjö och Marta: Runeberg och hans värld, Aktiebolaget Skoglunds bokförlag, Stockholm 1937.
Hirn, Yrjö: Runebergskulten, SSLF 248, Helsingfors 1935.
Hirn, Yrjö: Striderna om Kung Fjalar, HLS nr 12, SSLF 254, Helsingfors 1936.
Hirn, Yrjö: Runebergsgestalten, strödda studier, Holger Schildts förlag, Helsingfors 1942.
Hirvonen, Maija red.: Suomen kirjailijat, Finlands författare, Writers in Finland 1809-1916, SKS Toimituksia 570 och SLS, Helsingfors 1993.
Huldén, Lars: "Runeberg från början och nästan till slut" i Namn och språk i när och fjärran, Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Mirja Saari, Helsingfors 2003.
Hultin, Arvid: Borgå gymnasii historia, enligt uppdrag av f.d. Borgå gymnasister, del I och II, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1920 och 1923.
Hultin, Herman: Ur en biskops brevväxling, Förhandlingar och uppsatser nr 27, SSLF 115, Helsingfors 1913.
Hämäläinen-Forslund, Pirjo: Seitsemän tietä taiteeseen, Maalareiden kehityskertomuksia, Porvoo 1994.
Karkama, Pertti: Vapauden muunnelmat, J. L. Runebergin maailmankatsomus hänen epiikkansa pohjalta, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 1982.
Klinge, Matti: Kaukana ja kotona, Helsinki 1997.
Klinge, Matti: Runebergs två fosterland, Söderström & C:o Förlags Ab, Borgå 1984.
Klinge, Matti: Runeberg och universitetet, HLS nr 66, Helsingfors 1991.
Klinge, Matti: Finlands historia 3, Kejsartiden, Schildts, Helsingfors 1996.
Klinge, Matti, Knapas Rainer, Leikola, Anto och Strömberg, John: Helsingfors universitet 1640-1990, andra delen Kejserliga Alexanders Universitetet 1808-1917, Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors 1989.
Knapas, Rainer, Forsgård, Nils Erik, red.: Suomen kulttuurihistoria 2, Tunne ja tieto, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 2002.
Kukkonen, Jukka, Vuorenmaa, Tuomo-Juhani, Hinkka, Jorma: Valokuvan Taide , Suomalainen valokuva 1842-1992, SKS Toimituksia 559, Helsinki 1992.
Kuurne, Jouni: Sergejevin Suomi, Museovirasto, Helsinki 1994.
Lagus, Ernst: Ur och i anledning av Fredrika Runebergs brevväxling i ungdomsåren, FU nr 29, SSLF nr 129, Helsingfors 1916.
Lagus, Wilhelm: Från pojkåren och gymnasiet. Hågkomster upptecknade av W. L., G. W. Edlunds förlag, Helsingfors 1904.
Lassila, Pertti: "Kenen suomennoksena Maamme-laulua lauletaan?" I Helsingin Sanomat 6.12.2002.
Laurén, L. L.: Minnen från skola och universitet, Skizzer af L. L. L. Albert Bonniers förlag, Stockholm 1887.
Lukkarinen, Ville: Albert Edelfelt ja Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat: Pois mielist' ei se päivä jää. Albert Edelfelt och Runebergs Fänrik Ståls sägner: Ej glöms i tiders tid den dag, Helsinki 1996.
Mårtenson, Gunnar: Fru Astenii värdshus, bilder från Runebergs Borgå, Holger Schildts förlag, Helsingfors 1942.
Mårtenson, Gunnar: Främlingens syn, kulturhistoriska essäer, Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors 1945.
Mårtenson, Gunnar: Historiallinen Helsinki, Det historiska Helsingfors, Werner Söderström Osakeyhtiö, Borgå 1947.
Mårtenson, Gunnar: Gamla gårdar i Borgå med illustrationer av Frans Nyberg, Werner Söderström osakeyhtiö, Borgå 1950.
Mårtenson, Gunnar: Fader Runeberg, Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors 1953.
Mårtenson, Gunnar: Lectoren Runeberg och andra essäer, Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors 1962.
Mårtenson, Gunnar: Friaren från landet, Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors 1967.
Mårtenson, Gunnar: I Borgå och Helsingfors, Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors, 1969.
Mårtenson, Gunnar: Du ? oskyldiga lamm, Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors, 1971.
Nervander, Emil: Ett gammalt album (Finska bilder), Helsingfors 1887.
Nervander, Emil: Till Augusta Lundahls minne, FT 1893.
Nervander, E.: Några bilder från den Runebergska kretsen. Förhandlingar och uppsatser nr 17, SSLF 63, Helsingfors 1904.
Nervander, Emil: Strödda uppsatser, nytt häfte, Lilius & Hertzbergs förlag, Helsingfors 1911.
Nordmann, Petrus: Borgåbarn och borgare, Hågkomster och hörsägner, Söderström & C:o förlagsaktiebolag, Helsingfors 1906.
Nordmann, P.: Moritz Hornborg. Biografisk studie öfver en af Runebergs litterära vänner, Förhandlingar och uppsatser nr 23, SSLF 91, Helsingfors 1909.
Nordmann, P.: Runeberg och Svenska akademien, Förhandlingar och uppsatser nr 7, SSLF 24, Helsingfors 1893.
Nordman, Petrus: Walter Runeberg 1918.
Nordström, Ernst: Runeberg i sitt hem. Några barndomsminnen till femtio-årsdagen av skaldens död, Finsk tidskrift 1927, s. 274.
Nyberg, Folke: Borgå Gymnasii Bibliotek ? möten med böcker och människor, utg, av Borgå Gymnasiums bibliotek, Tavastehus 2002.
Nyberg, Paul: Från Kuddnäs till Björkudden, En bildkrönika om Zachris Topelius med text ut hans skrifter och brev, Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors 1938.
Pitkänen, Marjatta, Tamminen Marketta (toim.): Albert Edelfelt ja Vänrikki Stoolin tarinat, Mänttä 1998.
von Platen, Magnus: Runeberg i skvallerspegeln, HLS nr 66, SSLF nr 568, Ekenäs 1991.
Rahikainen, Agneta: "Går det an för J. V. Snellman?" i Festskrift till Johan Wrede 18.10.1995, SSLF 594, Helsingfors 1995.
Rahikainen, Agneta: "Ett homeriskt hufvud" i Källan
Ramsay, Henrik: Helsingfors ångbåtsförbindelse 1837?1887 i Helsingfors i forna tider, årsbok för föreningen för Helsingfors stads historia I, Helsingfors 1938.
Runeberg, Fredrika: Anteckningar om Runeberg. Min pennas saga, utg. Av Karin Allardt Ekelund, SSLF 310, Helsingfors 1946.
Runeberg, Fredrika: Brev till sonen Walter 1861-1879, Köpenhamn, Rom, Paris. Inledning och kommentarer av Karin Allardt Ekelund, SSLF 447, Helsingfors 1971.
Runeberg, Fredrika: Receptbok, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2003.
Ruoff, Eeva: Vanhoja suomalaisia puutarhoja, Otava, Helsinki 2001.
Saarijärven museon julkaisuja 2, J. L. Runeberg, Saarijärvi 1988.
Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg, Kommentar till episka dikter, del 12, SSLF 448:1, Helsingfors 1971, 1977, 1981.
Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg, Kommentar till psalmer, del 13, SSLF 403:1, Lund 1963, SSLF 403:2, Helsingfors 1964.
Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg, Kommentar till Fänrik Ståls sägner, del 14, SSLF 515, Helsingfors 1983, 1984.
Schalin, Z.: Biografiska silhuetter. Anekdoter och minnen rörande J. L. Runeberg, Förhandlingar och uppsatser nr 15, SSLF 51, Helsingfors 1902.
Schalin, Zachris: Biografiska silhuetter II. Ateckningar rörande J. L. Runeberg, Förhandlingar och uppsatser nr 17, SSLF 63, Helsingfors 1904.
Sederholm, Helena et al. (toim.): Pinx, Maalaustaide Suomessa, I Suuria kertomuksia, Espoo 2001.
Sievers, Richard: Runeberg och Ruovesi. Finsk tidskrift 1878, s. 479.
Simelius, Aukusti: J. L. Runeberg opettajana i Runeberg opettajana, Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja II, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 1932.
Smeds, Kerstin: Helsingfors ? Paris, Finlands utveckling till nation på världsutställningarna 1851 ? 1900, SSLF nr 598, Helsingfors 1996.
Snellman, Johan Vilhelm: Samlade arbeten VIII 1857?1858, red. Raimo Savolainen m.fl., Statsrådets kansli, Helsingfors 1996.
Solstrand-Pipping Helena: "Runeberg och dövstumsaken" i HLS nr 66, SSLF nr 568, Ekenäs 1991.
Steinby, Torsten: J. J. Nervander (1805?1848), Föreningen Konstsamfundets publikationsserie XI, Helsingfors 1991.
Steinby, Torsten: "Walter Runeberg i Rom 1862?1865" i HLS nr 68, SSLF nr 581, Ekenäs 1993.
Steinby, Torsten: "Walter och Lina Runebergs romerska år" i HLS nr69, SSLF nr 588, Ekenäs 1994.
Steinby, Torsten: "Walter Runebergs nordiska kontakter i Rom" i HLS nr 70, SSLF nr 590, Ekenäs 1995.
Stenwall, Åsa: Den frivilligt ödmjuka kvinnan, En bok om Fredrika Runebergs verklighet och diktning, Natur och kultur, Borås 1979.
Stenwall-Albjerg, Åsa: "Efterord" i Fredrika Runeberg, Teckningar och drömmar, Nya klassikerserien, Schildts 1991.
Strömborg, J. E.: Runebergs sommarlif på Kroksnäs, Förhandlingar och uppsatser nr 7, SSLF 24, Helsingfors 1893.
Strömborg, J. E.: Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg. I-III. 1804-1837. Ny upplaga utg. av Karin Allardt. SSLF 202, Helsingfors1928.
Strömborg, J. E.: Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg. IV. Förra delen. 1837-1845. Ny upplaga utg. av Karin Allardt. SSLF 209, Helsingfors 1929.
Strömborg, J. E.: Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg. IV. Senare delen. 1845-1860. Ny upplaga utg. av Karin Allardt. SSLF 225, Helsingfors 1931.
Sumelius, Ulla: Augusta Lundahl. En kulturhistorisk skiss, Helsingfors 1952.
Söderhjelm, Alma: Jakobstads historia, del II, Helsingfors, 1909 och del III, Helsingfors 1914, distribution Akademiska bokhandeln i Helsingfors.
Söderhjelm, Werner: Joh. Ludv. Runeberg, Hans lif och hans diktning, del I, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1904.
Söderhjelm, Werner: Joh. Ludv. Runeberg, Hans lif och hans diktning, del I, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1906.
Söderhjelm, Werner: Fredrika Runebergs brev till Bernhard von Beskow, i Förh. och upps. nr 28, SSLF 121, Helsingfors 1915.
Taiteilijaveljekset von Wright, Konstnärsbröderna von Wright, Konstmuseet i Ateneum, Helsingfors 1982.
Tegnér, Esaias: Brev, del VIII 1836-1838, utg. av Tegnérsamfundet, red. Nils Palmborg, allhems förlag, Malmö 1963.
Topelius, Zachris: Finland framställdt i teckningar, A. W. Gröndahl & A. C. Öhman, Helsingfors 1845.
Topelius, Zachris: En resa i Finland, F. Tilgmanns förlag, Helsingfors 1873.
Topelius, Zachris: Dagböcker 1-4 av Zacharias Topelius. Utg. av Paul Nyberg, Holger Schildts förlagsaktiebolag, Stockholm 1918-24.
Topelius, Zachris: Självbiografiska anteckningar, utgivna av Paul Nyberg, Holger Schildts förlagsaktiebolag, Helsingfors 1922.
Topelius, Zachris: Anteckningar från det Helsingfors som gått, utg. av Torsten Steinby, Hufvudstadsbladets förlag, Tilgmanns tryckeri, Helsingfors 1968.
Wacklin, Sara: Hundrade minnen från Österbotten jämte österbottniska anekdoter. En efterskörd efter Sara Wacklin. Utgivna och försedda med en levnadsteckning av Helena Westermarck, Holger Schildts förlagsaktiebolag, Helsingfors 1919.
Vest, Eliel: Johan Ludvig Runeberg. En biografisk teckning, G. W. Edlund, Helsingfors 1902.
Wieselgren, Per: Runeberg och trosläran, HLS nr10, SSLF 243, Helsingfors 1934.
Viljanen, Lauri: Runeberg och hans diktning 1804?1837, Schildts förlag, Helsingfors 1947.
Viljanen, Lauri: Runeberg och hans diktning 1837?1877, Schildts förlag, Helsingfors 1969.
Viljanen Lauri: Runoilijan sydän, Johan Ludvig Runebergin ja Emilie Björksténin rakkaus todistuskappaleitten valossa, Kustannustalo, Helsinki 1946.
Willebrand, R. F.: Fredrika Runeberg, Förhandlingar och uppsatser nr 17, SSLF 63, Helsingfors 1904.
Wrede, Johan: "Den nationella romantikens tid 1827?1856" i Finlands svenska litteraturhistoria, Första delen: Åren 1400?1900, SLS, Bokförlaget Atlantis, Helsingfors 1999.
Wrede, Johan: "Johan Ludvig Runeberg ? klar och gåtfull" i Finlands svenska litteraturhistoria, Första delen: Åren 1400?1900, SLS, Bokförlaget Atlantis, Helsingfors 1999.
Wrede, Johan: "Lars Stenbäck ? pietist i poetisk dräkt" i Finlands svenska litteraturhistoria, Första delen: Åren 1400?1900, SLS, Bokförlaget Atlantis, Helsingfors 1999.
Wrede, Johan: "Psalmboken för Finland" i Finlands svenska litteraturhistoria, Första delen: Åren 1400?1900, SLS, Bokförlaget Atlantis, Helsingfors 1999.
Öller Ragnar: En finländsk romanskrivare från 1850-talet i FU 33, 1919, SSLF148, Helsingfors 1920.

Kts. myös Tutkimus ja Käännökset


KUVALÄHTEET

Kuvataiteen keskusarkisto, Helsinki

Museovirasto, Helsinki

Pietarsaaren museo

Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulu

Porvoon museo

Porvoon lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Saarijärven museo

Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsinki


Takaisin