Bekanta dig med hemmet!
Berättelser om föremålen och Runebergs familjs liv.
J.L. Runebergs hem öppnades för allmänheten endast tre år efter skaldens död år 1880. Det är Runebergs ställning bland sina samtida som vi har att tacka för att vi idag har all denna kunskap om familjen. Föremål som de har använt har bevarats såsom butikskvittanser och Fredikas en halvfärdig strumpstickning.

Hemmets föremål och citat ur Fredrika Runebergs brev och anteckningar introducerar familjens liv. Genom föremålens förmedling får vi bl.a. veta, hur det var att leva med en make, som var en av hans tids stora idoler.

Fotografierna som har tagits under museets tid berättar om de finstilta förändringar som interiörerna genomgått under årtiondenas lopp. Växterna växer, sofftygen slits, föremål byter plats, golvet färg. Ett statiskt museum är en illusion.


Kontaktuppgifter
J.L. Runebergs hem
Alexandersgatan 3, 06100 Borgå
runeberg@porvoo.fi
tel. 040 489 9900

www.porvoo.fi/kultur
www.porvoonmuseo.fi


<Tillbaka