I både den svenska och den finska psalmboken i Finland från 1986 är Runeberg välrepresenterad som psalmdiktare. I den svenska finns 28 psalmer av honom och i den finska 16. De kändaste av hans psalmer är säkert "Jag lyfter ögat mot himmelen" (Mä silmät luon ylös taivaaseen) och "I mörker höljs ej jorden mer" (Yö synkkä on jo hälvennyt). Runeberg gjorde ett eget psalmboksförslag som trycktes 1857, men det godkändes aldrig som sådant.

Runebergs psalmboksförslag
År 1853 tillsattes en psalmbokskommitté för att utarbeta en ny psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland. Den psalmbok som var i bruk då var från 1695. Runeberg fick i uppdrag att skriva nya psalmer och bearbeta gamla psalmer för den nya psalmboken. I nästan tre år arbetade han med psalmerna och han skrev omkring 60 nya psalmer och bearbetade många från den gamla psalmboken.

Runebergs psalmboksförslag utkom 1857 lagom till 700-årsminnet av kristendomens införande i Finland. Psalmboksförslaget godkändes aldrig som sådant, utan kritiserades av både universitetsteologer och pietister för att inte vara tillräckligt renlärigt. I den psalmbok som slutligen godkändes 1886 togs i alla fall hela 53 av Runebergs psalmer och bearbetningar med.

Läs mera-> Aineistoa Runebergin virsist´┐Ż

Psalm nr 492
Jag lyfter ögat mot himmelen
Och knäpper hop mina händer;
Till dig, o Gud, som är barnens vän,
Min håg och tanke jag vänder.


Gladt är att prisa och tacka dig,
Och gerna vill jag det göra;
Jag vet det visst att du ser på mig
Och ej försmår att mig höra.


Tack för allt godt, du mig ständigt ger,
Att känna, älska och äga;
Tack, gode Fader, för mycket mer,
Ån jag kan nämna och säga.


Jag är en planta uti din gård,
För evigheten uppdragen,
Jag var knappt till, när i fadersvård
Af dig jag redan var tagen.


Så håll utöfver mig än din hand,
O Fader förutan like,
Och låt mig växa för livfets land,
Som är ditt himmelska rike.

 

Agneta Rahikainen

 

 

<Tillbaka